OFERTA

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiary wyłączników pożarowych
  • Pomiary instalacji odgromowych
  • Badanie jakości zasilania (prąd, napięcie, harmoniczne, moce w fkcji czasu)
  • Przeglądy pięcioletnie
  • Przeglądy roczne

Zadzwoń w sprawie Twojego przeglądu: 577 666 144